Kontakt

Instytut Edukacji i Kształcenia Praktycznego
Anna Łuczak
Gdańska 53/1
59-700 Bolesławiec
Tel. 698-213-229
E=mail: biuro@edukacjazawodowa.pl
Pełnomocnik: Mirosław Schreiber