Asystent lekarza weterynarii

Ze względu na wnioski jakie otrzymujemy, aby kurs „Asystent lekarza weterynarii” odbywał się w formie kształcenia na odległość-korespondencyjnie, oznajmiamy, że Dyrektor placówki wyraził zgodę na tę formę kształcenia.
Program:

 • przestrzeganie przepisów bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
 •  podstawy anatomii i fizjologii,
 • określanie anatomicznych cech zwierząt,
 • określanie cech fizjologicznych zwierząt,
 • określanie topografii ciała i położenia narządów zwierząt,
 • przestrzeganie przepisów zootechniczno-weterynaryjnych,
 • określanie kierunków użytkowania zwierząt,
 • rozpoznawanie i zwalczanie chorób zwierząt,
 • posługiwanie się sprzętem i urządzeniami weterynaryjnymi,
 • pierwsza pomoc dla zwierząt,
 • asystowanie w pracy lekarzowi weterynarii,
 • zapobieganie chorobom zwierząt,
 • higiena chowu i żywienia zwierząt,
 • planowanie i wykonywanie zabiegów zoohigienicznych u zwierząt,
 • prowadzenie dokumentacji usług weterynaryjnych.
  Koszt kursu 1600 zł.
  Czas trwania kursu 3 miesiące.
  Poniżej cena obowiązująca w przypadku jednoczesnego uczestniczenia w obu formach kształcenia „Asystent lekarza weterynarii” i „Laborant weterynaryjny”
  Koszt kursów 2500 zł.
  Czas trwania obu form kształcenia 6 miesięcy.