Bezpieczeństwo ludzi i zwierząt

Kurs kierowany jest do osób podejmujących się interwencji związanych ze zwierzętami, czyli wolontariuszy, lekarzy weterynarii, osób działających na rzecz stowarzyszeń i fundacji, osób zatrudnionych w służbach miejskich, leśnych i innych, które w swojej pracy są narażone na kontakt ze zwierzętami.
Program:
– przegląd gatunków zwierząt,
– zasady postępowania w sytuacji konfliktowej,
– zoonozy,
– obrażenia ludzi związane z chwytaniem zwierząt,
– fizyczna i chemiczna immobilizacja zwierząt,
– pierwsza pomoc.
Koszt kursu 350 zł.
Kurs dostępny w systemie stacjonarnym oraz na odległość.