Laborant weterynaryjny

Ze względu na wnioski jakie otrzymujemy, aby kurs „Laborant weterynaryjny” odbywał się w formie kształcenia na odległość-korespondencyjnie, oznajmiamy, że Dyrektor placówki wyraził zgodę na tę formę kształcenia.
Program:

 • przestrzeganie przepisów bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • przestrzeganie przepisów zootechniczno-weterynaryjnych,
 • posługiwanie się sprzętem i urządzeniami weterynaryjnymi pod względem laboratoryjnym,
 • asystowanie w pracy lekarzowi weterynarii,
 • planowanie i prowadzenie badań laboratoryjnych,
 • prowadzenie dokumentacji usług weterynaryjnych i laboratoryjnych.
  Koszt kursu 1600 zł.
  Czas trwania kursu 3 miesiące.
  Poniżej cena obowiązująca w przypadku jednoczesnego uczestniczenia w obu formach kształcenia „Laborant weterynaryjny” i „Asystent lekarza weterynarii”
  Koszt kursów 2500 zł.
  Czas trwania obu form kształcenia 6 miesięcy.