Laborant weterynaryjny

Ze względu na wnioski jakie otrzymujemy, aby kurs „Laborant weterynaryjny” odbywał się w formie kształcenia na odległość-korespondencyjnie, oznajmiamy, że Dyrektor placówki wyraził zgodę na tę formę kształcenia. Program: przestrzeganie przepisów bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, przestrzeganie przepisów zootechniczno-weterynaryjnych, posługiwanie się sprzętem i urządzeniami weterynaryjnymi pod względem laboratoryjnym, asystowanie w pracy lekarzowi weterynarii, planowanie i prowadzenie badań laboratoryjnych, … Czytaj dalej Laborant weterynaryjny