Zoofizjoterapeuta

Kurs Zoofizjoterapeuta został przez nas gruntownie opracowany dla każdej grupy zawodowej oraz osób, które do tej pory nie miały doczynienia z fizjoterapią zwierząt, czy weterynarią. Szkolenie składa się z części praktycznej, teoretycznej oraz kształcenia kierowanego. Po ukończonym kursie zoofizjoterapeuta i otrzymaniu odpowiedniego zaświadczenia, poza możliwością prowadzenia własnej działalności gospodarczej, można również otrzymać zatrudnienie w lecznicach dla zwierząt. Właściciele lecznic weterynaryjnych chętnie zatrudniają zoofizjoterapeutów, którzy wykazują się dużą wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem zdobytym pod okiem doświadczonego i znanego fizjoterapeuty zwierzęcego. Zwierzęta jakie objęte są tematyką kursu fizjoterapii zwierząt to psy, koty i konie.
Program:
– Anatomia zwierząt i biomechanika ruchu
– metodyki badań wykorzystywane w ocenie aparatu ruchowego
– fizykoterapia
– masaż
– kinezyterapia
– schorzenia układu ruchu i ich terapia
– użytkowość zwierząt i zagrożenia z nią związane
– schorzenia układu motorycznego zwierząt
– profilaktyka układu ruchu u zwierząt sportowych
Cena kursu:
– lekarze weterynarii i mgr fizjoterapii – 3000 zł.
– zootechnicy, technicy weterynarii i technicy fizjoterapii – 3700 zł.
– osoby bez wykształcenia kierunkowego – 4500 zł.
– kształcenie indywidualne – 7000 zł.
Przyjmujemy zapisy na rok 2015.
Zawód ZOOFIZJOTERAPEUTA został wprowadzony na listę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dnia 24 kwietnia 2010 roku.
Zoofizjoterapeuta wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne (masaż, kinezyterapia, fizykoterapia), w celu poprawy stanu zdrowia, kondycji i samopoczucia zwierząt towarzyszących.
Zadania zawodowe zoofizjoterapeuty:
– przeprowadzanie testów czynnościowych określających sprawność ruchową zwierząt;
– wykonywanie zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych i masażu u zwierząt z  zaburzeniami neuromięśniowymi lub mięśniowo-szkieletowymi
– wykonywanie masażu i ćwiczeń kinezyterapeutycznych u zwierząt zdrowych w celu poprawy ich kondycji i samopoczucia;
– wykonywanie masażu relaksacyjnego zgodnie z zaleceniem zoopsychologa;
– stosowanie różnych technik masażu leczniczego, sportowego, rehabilitacyjnego, relaksacyjnego;
– stosowanie masażu u zwierząt wykorzystywanych w sportach, np. psów pociągowych, biorących udział w zawodach agility, itp.
– stosowanie u zwierząt ćwiczeń kinezyterapeutycznych biernych i czynnych oraz niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych;
– ustalanie indywidualnego programu ćwiczeń fizjoterapeutycznych odpowiednich dla danego schorzenia i stanu zwierzęcia;
– kontrolowanie i ocena reakcji zwierzęcia na stosowane zabiegi, dokonywanie korekt w postępowaniu leczniczym (np. korekta metody, urozmaicenie dotychczasowych form masażu itp.);
– prowadzenie dokumentacji ćwiczeń i zabiegów fizjoterapeutycznych i ich wpływu na wydolność i sprawność ruchową zwierząt;
– prowadzenie ośrodka usprawniania ruchowego zwierząt towarzyszących.