Zalecenia dla kursantów

Aby zapisać się na kurs, seminarium, prosimy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:
1. Zapoznanie się z ofertą.
2. Wybór kursu lub seminarium.
3. Zapoznanie się ze statutem placówki.
4. Kontakt z Organizatorem (e-mail, telefon) w celu omówienia ewentualnych szczegółów (regulamin kursu lub seminarium) wybranego kursu lub seminarium. W szczególności (kontakt telefoniczny) dotyczy to osób starających się o dofinansowanie z urzędu pracy.
5. Wypełnienie otrzymanych od Organizatora druków, ich czytelnie podpisanie i wysłanie ich na poniższy adres placówki:
Instytut Edukacji i Kształcenia Praktycznego
Anna Łuczak
Ul. Gdańska 53/1
59-700 Bolesławiec
6. Po uzyskaniu od Organizatora potwierdzenia prawidłowego wypełnienia otrzymanych druków, uregulowanie płatności za wybrany kurs lub seminarium z dopiskiem nazwy kursu lub seminarium i datą rozpoczęcia na poniższe konto:
AS PHU Anna Łuczak
Ul. Jana Pawła II 4a/3
59-700 Bolesławiec
BZ WBK 54 1090 1939 0000 0001 1442 1787
7. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto, otrzymają państwo dalsze instrukcje od Organizatora.